English to Thai Meaning of waste - ของเสีย


Waste :
ของเสีย

ของเสีย, ความสุรุ่ยสุร่าย, การสูญเสีย, การผ่อนผัน, ความสิ้นเปลือง, ด่าว่า, การทำลาย, ทำลาย, ปัด, การก่อวินาศกรรม, ปลาย, การทำลายล้าง, ครอก, ปฏิเสธ, ขยะมูลฝอย, กรณีฉุกเฉิน, ความตาย, กระสอบ, ความเสื่อมโทรม, ความเสียหาย, อันตราย, ชั่วร้าย, ทำให้เจ็บ, ทะเล

ของเสีย, กระจายไป, ด่าว่า, สูญเสีย, เปลืองออกไป, ทิ้งห่าง, เปื่อย, ใช้จ่าย, ลบออก, ทำให้เสีย, เสีย, ฟุ่มเฟือย, เล่นการพนัน, โละ, มือเติบ, ทำลาย, ทำลายล้าง, โจมตี, ป่นปี้, ลบล้าง, อ่อนลง, ระงับ, ผอม, ทำให้อ่อนเพลีย, มีชีวิต, ล่วงลับ, ในขณะที่, การละเมิด, ละเมิด, ไอเสีย, ปฏิเสธ, แตกดับ, ทำให้เจ็บ, กำจัด, ฆ่า, ประสบ, สิ้นบุญ

อ้างว้าง, ของเสีย, ทะเลทราย, เยือกเย็น, ป่า, เสียใจ, ซึ่งล้างผลาญ, เป็นโมฆะ, โมฆะ, ระเบิด, ไม่ได้รับการอบรม, ยัน, หมัน, ไม่ก่อผล, ไร้ผล, เป็นหมัน, แห้งแล้ง, ขาดแคลน, ไม่อุดมสมบูรณ์, น่าสงสาร, พิเศษ, ว่าง, ที่รกร้าง, สึกหรอ

ของเสียที่สูญเสียไปเปลืองเสียการสูญเสีย
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of waste in English
Noun(1) any materials unused and rejected as worthless or unwanted(2) useless or profitless activity; using or expending or consuming thoughtlessly or carelessly(3) the trait of wasting resources(4) an uninhabited wilderness that is worthless for cultivation(5) (law
Verb(1) spend thoughtlessly; throw away(2) use inefficiently or inappropriately(3) get rid of(4) run off as waste(5) get rid of (someone who may be a threat(6) spend extravagantly(7) lose vigor, health, or flesh, as through grief(8) cause to grow thin or weak(9) cause extensive destruction or ruin utterly(10) become physically weaker
Adjective(1) located in a dismal or remote area; desolate
Examples of waste in English
(1) I have a whole rant about my sister's presence and the waste of money it was to bring her here to do nothing but sit around and watch television, but that's been said and done already.(2) He is also using the same process to turn waste wood from demolished buildings into biofibres that can then be used to make high-performance materials.(3) If a mortgagee enters into possession he is liable to account for rent on the basis of wilful default; he must keep mortgage premises in repair; he is liable for waste .(4) The Department of Defense produces more hazardous waste per year than the five largest U.S. chemical companies combined.(5) Thousands drowned in the murky brew that was soon contaminated by sewage and industrial waste .(6) You might think the opposition would savage such a profligate waste of taxpayers' money.(7) household waste(8) In the latter case the holding of the meeting would have served no useful purpose and would merely waste the available assets of the bankrupt's estate.(9) The film's approach to its cast is a textbook example of how to waste actors.(10) Many are turned into cesspools and dumping sites for solid waste , including hazardous materials.(11) Americans are right to refuse truckloads of garbage that contain biomedical waste and radioactive material.(12) One such body function is the occasional need to eliminate accumulated waste gases from the digestive tract.(13) A major new leisure complex could be on the way for Burnley if plans to develop waste ground get the go-ahead.(14) I didn't want him dead, he was too good at what he did for me to waste him like that.(15) Why waste all this money on allowances, mayoral houses, mayoral vehicles, meetings, workshops, etc?(16) The reporter asked to see how he processed his own waste water and he agreed.
Related Phrases of waste
(1) waste time ::
เสียเวลา
(2) waste of time ::
เสียเวลา
(3) toxic waste ::
ของเสียที่เป็นพิษ
(4) waste disposal ::
การกำจัดของเสีย
(5) waste away ::
อด ๆ อยาก ๆ
(6) nuclear waste ::
กากนิวเคลียร์
(7) hazardous waste ::
ของเสียอันตราย
(8) industrial waste ::
ของเสียจากอุตสาหกรรม
(9) waste management ::
การจัดการของเสีย
(10) waste bin ::
ถังขยะ
Synonyms
Adjective
1. unwanted ::
ที่ไม่พึงประสงค์
2. uncultivated ::
ไม่ได้รับการอบรม
3. wild ::
ป่า
Noun
4. misuse ::
ด่าว่า
5. garbage ::
ขยะ
6. desert ::
ทะเลทราย
8. permissive waste ::
เสียบุตร
9. waste material ::
วัสดุของเสีย
10. dissipation ::
ความสุรุ่ยสุร่าย
11. barren ::
เป็นหมัน
Verb
12. squander ::
ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
13. grow weak ::
เติบโตที่อ่อนแอ
14. emaciate ::
ตะเกียบ
15. rot ::
เน่า
16. devastate ::
ทำลายล้าง
17. liquidate ::
เซ้ง
18. languish ::
ละเหี่ย
Different Forms
waste, wasted, wasteful, wastes, wasting
Word Example from TV Shows
We didn't let that just go to
waste; we put him out to stud.

We didn't let that just go to WASTE; we put him out to stud.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 15

So the waste material avoids the turbine.

So the WASTE material avoids the turbine.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

Anyway, so I'm sorry to waste your time,
and good luck with your screenplay.

Anyway, so I'm sorry to WASTE your time, and good luck with your screenplay.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 14

That lecture was
a waste of time.

That lecture was a WASTE of time.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6

I have always wanted a permit
to dispose of hazardous waste.

I have always wanted a permit to dispose of hazardous WASTE.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 10

English to Thai Dictionary: waste

Meaning and definitions of waste, translation in Thai language for waste with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of waste in Thai and in English language.

Tags for the entry 'waste'

What waste means in Thai, waste meaning in Thai, waste definition, examples and pronunciation of waste in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History